Byte av malt

Idag den 20 april kommer den sista malten från en batch från leverantör A (Skottland) att mäskas in. Den är baserad på kornsorten Optic, är torvrökt till 45 ppm fenolhalt och har gett ett bra utbyte (mängd alkohol/råsprit). På lördag då vi f.ö. håller ännu en whiskyskola så kommer istället malt från leverantör B (Skottland) att mäskas in. Även den är baserad på Optic, men är torvrökt till 51 ppm fenolhalt och enligt siffrorna på analysen vi fått så borde den ge ytterst marginellt lägre utbyte vid inmäskningen.

Nu är emellertid detta siffror, som inte nödvändigtvis överensstämmer med verkligheten. Fenolhalterna i de båda olika maltleveranserna stämmer säkert rent analysmässigt, men det är med största sannolikhet så, att denna skillnad på 6 ppm fenolhalt inte kan resultera i någon skillnad i den upplevda rökigheten i råspriten. Det som skulle kunna verka mer avgörande i det avseendet är istället från vilken torvtäkt och på vilket djup den använda torven är skuren – men i detta fall har de två olika leverantörerna faktiskt torvtäkter som ligger i samma område och sannolikt också helt likartat skärningsdjup (det blir oftast så med maskinell torvskärning). Annars kan man generalisera lite och säga att ytligt skuren torv ger en mer rökig och vass karaktär, medan djupare skuren torv tenderar att brinna ihärdigare och ge mer tjärlika och oljiga röktoner. Men det beror också på vad torvmossen är uppbyggd av m.m.

Eftersom det är samma kornsort och kornet dessutom är odlat i Skottland i båda fallen gör inte heller det någon skillnad.

Ändå kommer karaktären och prestanda att i någon mån skilja sig åt. Rent gissningsvis så borde det bli så, att malten från leverantör B ger en något kryddigare och aningen mindre maltsöt karaktär. Men det handlar verkligen om marginella skillnader, vilka få lär kunna upptäcka och som dessutom lär utjämnas helt under mognadslagringen på ekfat. Det kan också bli så, siffrorna i analysresultatet till trots, att utbytet från leverantör B faktiskt blir aningen bättre än från leverantör A – historiska data antyder detta, kanske p.g.a. att vår utrustning matchar potentialen i malt B bättre. Vem vet?

Kanske en trivial fråga, men den är av intresse och kommer att studeras noga.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *