Tvål i mäskpannan?

Varför då en rubrik som ”Tvål i mäskpannan?” – jo, det uppkom för ett par dagar sedan en liten diskussion på Smögen Whiskys Facebook-sida, just om tvål i mäskpannan. Det kan vara på sin plats att något kommentera detta.

Råvarorna för att göra maltwhisky är mältat korn, jäst och vatten. Dessutom behövs det koppar som material i pannorna (för att katalysera särskilt svavelhaltiga ämnen i malten) och givetvis påverkan av ek under lagringstiden. Detta är den officiella sanningen och för Smögen Whiskys del är det också hela sanningen.

Ni som läser detta vet säkert att den absoluta majoriteten även av maltwhiskybuteljeringarna har justerats i färg, mer eller mindre, med s.k. sockerkulör (E150a). Detta för att få den rätta nyansen, gång efter gång, trots att de fat som använts oftast inte har förmått ge whiskyn tillräckligt med färg (p.g.a. att de varit för slitna eller av fel typ för detta). Det är alltså en fullt tillåten tillsats som kan komma in i spel – och den är värd en hel del utläggningar i sig.

Nå, men åter till tvålen. Var kan då den komma in – handlar det om rengöring av pannan? Nej, för rengöring använder man normalt ånga, högtrycksspolning och natriumhydroxidlösningar. Mäskpannan kan bli rätt skitig inuti, eftersom den skummar upp ordentligt just när den börjar koka och själva destillationen alltså kommer igång. Geggan och avlagringarna från det där skummet måste bort efter körningen, men det är alltså inte tvålens sak.

Tvål används istället, liksom inom många andra processindustrier, som skumdämpare. Som nämnts skummar mäsken upp ordentligt när den börjar koka. Detta skum kommer att klättra uppåt i pannans hals och kan lätt ta sig upp över svanhalsens topp och in i kondensorn, spritskåpet och Low Wines Receiver. Med en särdeles besvärlig effekt i form av orena destillat och städning av utrustningen. Denna typen av ”foul run” skall alltså undvikas.

Den som kokat mjölk (eller öl) vet att man lätt minskar skumningen genom att sänka värmen. Mäskpannan fungerar på samma sätt. Det är också så som bl.a. vi på Smögen Whisky löser problemet, genom att gå ner i effekttillförsel och därmed ”nacka” skumkronan på kraft, innan tillförseln ökas igen. Detta kräver förstås att man är alert och beredd på åtgärd när skummet kommer, eller helst förutser när det kan inträffa. Det går nämligen snabbt, när skummet väl kommer uppåt i halsen (vilket man ser genom det siktglas som nästan alla mäskpannor är utrustade med).

Man kan emellertid, i vart fall delvis, använda sig av principen att en hink med (oparfymerad) tvål är att föredra. Tvålen får till effekt att styrkan i skummets bubblor minskar och att de därmed kollapsar lättare, vilket i sin tur gör att skummet håller sig längre ner i halsen. Man bör då, lite beroende på designen och höjden på pannan, kunna hålla en högre energitillförsel till pannan, vilket i sin tur kortar processen. Det handlar dock inte om mycket, relativt att undvika tvålen och istället köra med mer strikt övervakning och dämpad energitillförsel. Den kraftigaste skumningstendensen vara bara ca tio minuter.

Det är alltså relativt vanligt förekommande att tvål används i mäskpannan på detta sätt. Tanken är att tvålen inte kan följa med genom destillationen, varför det inte spelar någon roll för karaktären och därför heller inte ses som någon tillsats. För vår del framstår det dock som ett tveksamt argument och en onödig risk för kontamination, för att åstadkomma en mycket liten vinst i processteknisk mening. Tvålen är bättre lämpad att tvätta händerna med. Hos oss blir det alltså ingen risk för tvålpåverkad råsprit, eftersom den stannar vid handfaten.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *