Jäsning och värme

De gångna två veckornas varma väder har stadigt lett till allt varmare temperatur inne i produktionslokalen, som är gemensam för inmäskning och bränning. De båda pannorna bidrar givetvis med en hel del strålvärme när de är igång och när de svalnar av efter avslutad bränning.

Detta har bl.a. en märkbar påverkan på hur jäsprocessen fortgår. Det brukar normalt ta 6-7 timmar innan man märker en tydligt startad jäsning i mäsken, från det att jästen satsats i den söta vörten (som i och med den åtgärden kallas för mäsk istället för vört). Men med den senaste inmäskningen tog det bara ca 4 timmar och redan efter 24 timmar hade mäsken i jäskaret nått 37 grader C. Vid denna temperatur arbetar jästen mycket effektivt, men paradoxen är förstås att jästen dör av en högre temperatur än så…vilket är svårt att hantera när varje enskild jästcells krackning av en maltosmolekyl (produktion av etanol/alkohol) också skapar värme. Ökad aktivitet genererar alltså mer värme. Normalt brukar så hög temperatur nås först efter ca 36-40 timmar, när mängden maltos redan minskat och därför jästen snart får slut på ”mat”, vilket givetvis lugnar jäsprocessen.

En direktåtgärd var att låta jäskaret stå utan lock, vilket gör att det tappar mer värme. Vi får se hur väl utjäst denna mäsk blir, d.v.s. hur mycket maltos som har förbrukats av jästen, när den skall brännas.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *