”Silent season”

Vi går nu in i det som i Skottland kallas för ”silent season”, d.v.s. då produktionen i stort sett upphör och man ägnar tiden åt semester, underhåll och allmän omvårdnad av byggnader och utrustning. Tidigare var en vanlig orsak till att detta skedde någon gång under sommaren helt enkelt att tillgången på vatten i tillräcklig mängd då inte var självklar, eller till och med helt upphörde. De problemen är i de allra flesta fall idag lösta (även om några ute på öarna alltjämt har dessa problem), men traditionen lever kvar.

I vårt fall så är det egentligen för att fokusera på färdigställande av våra omfattande nybyggnationer, av fatlager, maltlager och samlingslokal, liksom för att på bästa sätt kunna ta emot alla gäster under sommarsäsongen. Vatten har vi tillgång till, även om det skall erkännas att det går åt väsentligt mycket mer av det under sommaren än annars. Vid en ihärdig värmebölja kan det dock bli problematiskt att hantera jäsningen, som då gärna kan sticka iväg i temperatur och resultera i en icke helt utjäst mäsk (jästcellerna dör vid över 37 grader C och jäsprocessen skapar betydande egenvärme, som måste balanseras mot omgivningens temperatur).

Över midsommarhelgen håller vi stängt, men är öppna som vanligt igen lördagen den 30 juni. Hela juli och en bit in i augusti har vi sedan öppna visningar ons-lör varje vecka, kl 15:30 och kl 17:00. Se mer på hemsidans förstasida!

P.S. En och annan körning kommer säkert att äga rum även under sommaren, men det är svårt att ange exakt när, eftersom det gäller att undvika de (högst?) eventuella värmeböljor vi kan utsättas för.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *