Torra fat

De fat (alltid av ek) som används för lagring av whisky eller annan dryck är av nödvändighet täta för vätska. Dock är de inte absolut gastäta, eftersom avdunstning och även viss tillförsel av syre måste kunna äga rum under lagringstiden.

Fat skall regelmässigt inte stå tomma, utan så snart som möjligt fyllas med råsprit, whisky, vin eller vad för annan alkohol det kan vara frågan om. Skälet är att eken fortsätter att torka ut efter att fatet bundits ihop och testats för täthet. Ek som torkar blir mindre i volymen, vilket medför att tunnbandens hårda grepp om stavarna runt tunnkroppen med tiden släpper och därmed springor uppstår mellan stavarna. Dessa springor kan liknas vid situationen för en träbåt som legat upptagen för vinterförvaring inomhus och som torkat isär borden, dock att tunnbanden har ett hårdare grepp om fatets täthet.

När ett fat har torkat för länge och alltså inte längre håller vätskan inne fullt ut, så är det dock inte förlorat. Man kan angripa problemet på två olika sätt: antingen genom att slå ner tunnbanden längre längs tunnkroppen och därmed öka deras tryck mot stavarna, eller så kan man – om tunnbanden i vart fall inte släpper helt – fylla fatet med vatten och låta det påverka eken, så att den sväller och fatet därmed tätnar.

I lördags under whiskyskolan så fyllde vi färdigt ett konjaksfat om 355 liters volym och hämtade in ytterligare ett från fatlagret. Det ”sjöng” inte om det så som ett tätt fat skall, utan det knakade betänkligt och stavarna rörde lite på sig, när det rullades. Vi fyllde det därför med vatten. Till en början rann vattnet närapå rakt igenom och ut genom nästan varje springa mellan stavarna. Men strilandet övergick efter några timmar till ett ihärdigt droppande och mot slutet av dagen ett mer sakta dropp. Nu på morgonen två dagar senare, så är fatet helt torrt på utsidan och bör vara totalt tätt.

Ett visst problem ligger dock i att råspriten med sina ca 70 % alkohol har en annan viskositet än vatten och lättare finner sig vägar genom och mellan stavarna. Skarp uppmärksamhet krävs alltså, även efter en tätning med vatten på detta vis, när man fyller på råsprit på fatet.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *