Utbyggnaderna

Vi fick en fråga idag, på en av visningarna – hur stora är egentligen era lokaler?

Jo, den ursprungliga bränneribyggnaden med produktionslokal och lagerrum är 153 kvm (minus väggarnas tjocklek om 27 cm). Dessutom hyrs ett magasin som lager för malten och vår gamla kross, som f.ö. alltjämt gör tjänst.

På ömse sidor om denna byggnad har vi nu uppfört och håller på att färdigställa en styck (åt norr) byggnad med fatlager om 200 kvm bestående av golvplatta, väggar och tak samt port och en hel del larm, respektive en styck (åt söder) fullt isolerad byggnad med 95 kvm maltlager och kvarnrum, plus 80 kvm café/shop/konferenslokal. Det är ännu inte klart men nu i alla fall målat på utsidan. Starka och byggvilliga snickare är något av en bristvara sommartid här på bästkusten, så känner du dig manad, så är du nog så välkommen!

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *