Malt, priser

Det verkar som om mälterierna just för stunden är en smula obenägna att rappa på med att lämna offerter – det funderas väldeliga kring det faktiska utfallet av årets skördar och vilken återverkan det har på priset på malt, d.v.s. vilka marginaler och utpriser de kan sätta. Trenden synes vara att priset på malt går upp en del.

Till detta skall också fogas att priset för torvrökt malt, som vi ju använder, är betydligt över den för orökt malt. Det är dyrt att bryta och använda torv som energikälla. Men gott, det blir det…

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *