Styrka vid fatfyllning

Flera gånger har vi fått variationer av frågan ”vid vilken styrka fyller ni era fat”? Det kan därför vara på sin plats att inleda 2013 års bloggande med en liten utläggning i detta intressanta ämne.

Det vanliga i Skottland är att faten fylls vid styrkan 63,5 % alk/vol (räknat vid 20 grader C). Detta är nu inte någon universellt idealisk styrka som garanterar bästa utfallet, eftersom utfall i kvalitet och karaktär beror av ett stort antal variabler, som skiftar med hänsyn till destillatet, typen av ek, hur fräscha de enskilda faten är, vilken effekt som önskas uppnås, eventuellt tidigare innehåll och typen av lagringsmiljö, med mera. Skall ett önskat utfall optimeras så skall man alltså försöka ta hänsyn till och motverka eller utnyttja dessa parametrars påverkan på whiskyn. Men nej, så gör man regelmässigt inte i den industriellt drivna skotska whiskyvärlden. Istället så härrör styrkan 63,5 % från kutym och det enkla faktum att om alla fyller vid ungefär den styrkan, så kan man vid byte av fat med varandra helt enkelt bara titta på vilka ursprungligen fyllda volymer man byter, i de aktuella ”paketen” med fat som byts mellan bolagen. Ingen mer eller mindre komplicerad omräkning till s.k. RLA (re-gauged litres of alcohol) behövs och inga pengar behöver heller byta ägare.

Fyllning vid 63,5 % är därför inte bättre – eller sämre – än fyllning vid såväl högre som lägre styrka.

Historiskt har det också förekommit tider då man fyllt vid högre styrka, liksom det idag nog förekommer oftare, att man fyller vid något lägre styrka, för att därigenom uppnå vissa effekter – särskilt så för fat som destineras till att bli maltwhisky. Ett exempel är det sena 70- och tidiga 80-talet, då det skall ha förelegat brist på fat att fylla, eller om det möjligen var brist på utrymme i lagerhusen (den s.k. Whisky Loch hade ju då just byggts upp). Då ville man pressa in så mycket destillat som möjligt i så få fat som möjligt, vilket betydde att man helt enkelt underlät att späda ner rådestillatet. Det fylldes därför kring 70 % istället, vilket är väsentligt högre än normen 63,5 %.

Vi antar en klart mer nyanserad bild av fyllningsstyrkan. Vårt destillat kommer från spritpannan på kring 70 % (något svagare på sommaren, något starkare på vintern). Eftersom ämnen som finns inne i eken är antingen olösliga, eller lösliga i endera vatten eller olja (alkohol), så kan man här i viss mån påverka mognadstakt och utfallets karaktär. Enkelt nog så fyller vi småfat på kring 30 liter vid ca 61 % medans helt nya fat av större modell oftast fylls vid kring 64 %, men tidigare använda fat – särskilt då våra f.d. Bourbonfat – regelmässigt fylls vid helt oskuren ”spirit safe strength”, d.v.s. kring 70 %. Merparten av våra fat är fyllda vid oskuren styrka.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *