Boll på halsen

Jo, rubriken lyder rätt – vår spritpanna har nämligen en rund ”boll” på halsen, strax ovanför själva kitteln. Men vilken effekt har då denna s.k. kokboll (eller ”refluxboll”)?

Det man uppnår genom att ha en refluxboll på pannans hals är att man dels ökar ytan kopparplåt i halsen, dels åstadkommer en virvelbildning i ångorna som stiger upp genom halsen. Båda dessa egenskaper hos en refluxboll ger effekten av bättre rening av ångorna och därmed även av destillatet, sett vid en viss ”körstil” för pannan. Man kan nämligen öka eller minska refluxbollens inverkan något, genom att variera hur hårt man kokar innehållet i kitteln.

Den bättre reningen beror i princip på två saker: mer kopparyta som ångorna vandrar över ger också större avkylande effekt på ångorna, från den omkringvarande luften på utsidan pannan, liksom det ger större möjlighet för finkelämnen (som svavel) att bindas vid kopparen och alltså inte hamna i destillattankarna. Den avkylande effekten innebär att ångor kondenseras redan inne i pannans hals, för att rinna tillbaka ner i kitteln och kokas upp igen, vid en högre temperatur (vilket kallas för reflux).

Alltså kan man säga att en pannan med refluxboll ger en något högre grad av rening och koncentration av ångorna, eftersom svavelhaltiga ämnen binds och de tyngre ångorna har större chans att ingå i halsens refluxverkan. Detta jämfört med en panna vars hals inte har någon kokboll, utan är ”plain”.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *