Alkoholhalt

Några frågor vi fått har rört alkoholhalt och hur man mäter den. Detta kan bli ett mycket långt svar på frågan, men om vi ser mer tekniskt på det hela så är vi sedvanligt klassicistiska i vår approach och använder enbart hygrometrar och manuella tabeller.

Alkoholhalt skall för sprit mätas i volymprocent, korrigerade till 20 grader Celsius. Det man mäter, direkt eller indirekt, är (med hygrometrar/flottörer) helt enkelt densiteten hos vätskan – en flottör är kalibrerad inom ett visst intervall densitet hos en vätska som i sig skall vara en blandning av etanol och vatten, varpå man avläser var flottörens pinne skär vätskeytan. Etanol är nu mycket känslig för förändringar i temperatur, vilket innebär att det normalt sett måste ske en betydande korrigering av avläst densitet, för att få fram rätt alkoholhalt, så som den skall te sig vid 20 grader C. Till sin hjälp har man omfattande tabeller, där avläst densitet och temperatur kan omsättas till alkoholhalt vid 20 grader C.

Dock har man i det klassiska spritskåpet regelmässigt kortare (därmed mindre exakta) flottörer som utvisar en alkoholhalt. Emellertid måste även här korrigering ske för faktisk temperatur, till samma 20 grader C. Alltså har man då en liknande, men ändå helt annorlunda, tabell, där avläst alkoholhalt korrigeras för avläst temperatur, till rätt styrka vid 20 grader C.

Att temperaturkorrigeringen är viktig kan exemplifieras genom att exemplifiera situationen vid en viss punkt som skulle kunna vara den för ”second cut” (slutet av hjärtat i spritdestillationen), där avlästa värden är 63,7 % respektive 23,5 grader C. Enligt korrigeringstabellen är verklig styrka då emellertid 62,5 %. Detta är en rätt betydande skillnad, eftersom vi i dessa trakter av spritkörningen kommer att köra in i det mer finkeltunga området. Avvikelsen i temperatur är dessutom bara 3,5 grader C…

Det finns en del att hålla rätt på, om man skall få till en bra sprit. Och samtidigt hålla Skatteverket på gott humör; de älskar ju siffror som är så exakta som möjligt.

Anmärkningsvis avgörs vår ”second cut” av spritflödets karaktär. Inte av dess alkoholhalt.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *