Alkoholhalt

Under mässan i Göteborg förra helgen så fick vi vid några tillfällen frågor på samma tema – ”vid vilken styrka destillerar ni?”

Man kan svara att vi bränner (som det svenska ordet är) till ca 70 procents alkoholhalt. Emellertid bör man också understryka att detta är en grov förenkling av verkligheten. I en batchproduktion i pot stills som våra, så kan vi säga att pannorna kokar i totalt ca 6 timmar. Under den tiden stiger ångorna från pannkroppen, upp genom halsen, in i kondensorn där de blir till vätska igen, för att sedan flöda genom spritskåpet. Alkoholhalten är i detta fall högre i början av koket, för att falla ner mot nära noll i slutet. Motsvarande gäller även för ”hjärtat” i spritkörningen, som brukar börja vid ca 74,5 procent och sluta vid ca 60,5 procent. Med alkoholhaltens fall förändras också karaktären på destillatet mycket märkbart och flödesvolymen minskar successivt.

Alltså är våra ca 70 procents styrka på råspriten ett resultat av genomsnittet av hela hjärtat på ca 2,5 timmar.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *