Skrot och korn

Råvaran till maltwhisky är korn, som mältats och därmed blivit till ”malt”. Korn, jäst och vatten, det är råvarorna; i övrigt handlar det om processer, för att skapa vår maltwhisky, där särskilt kopparpannor och ekfat har en avgörande inverkan.

Men vad om hanteringen av malten, våra korn som är packade med maltos (ett socker; varav namnet) och stärkelse? Vi mältar inte själva, utan tar in mältat korn (malt) i säckar. Strax innan malten skall användas så krossas den i en valskross, för att sedan stöpas i hett vatten i vårt mäskkar. Det är mycket som är viktigt i detta sammanhang, men just idag så skall vi bara titta närmare på en sak och dess följder, nämligen skrotet.

”Skrot” är vad krossad malt bidrar med, i form av skaldelar och icke lösbara partiklar, som alltså inte ger oss förjäsbart socker eller något annat användbart. Istället kan det vara till mer eller mindre betydande ofog i mäskningsprocessen. Så blev fallet idag (är fredagen den 26:e dubbelt så illa som fredagen den 13:e?).

Vid inmäskning blandas i vårt fall 225 kg krossad malt med först 700 liter hett vatten och senare ytterligare 350 liter vatten. Målet är 900 liter mycket söt vört, packad med maltos, som skall bli en mäsk på runt 8,5 % alkohol, basen för vår råsprit och whisky. Tanken är att en falskbotten i mäskkaret skall hålla de icke lösbara delarna av maltkrosset kvar i mäskkaret, varpå (nästan) enbart den flytande vörten rinner av, genom ett filter och värmeväxlare, ner i ett av våra tre jäskar. Det fungerar oftast rätt bra. Så icke idag, emellertid.

Direkt vid start av avrinningen brukar det komma en kort omgång med ”skrot”, d.v.s. skaldelar och andra fasta partiklar som inte lösts upp i vörten men som följer med den första flushen ut från mäskkaret. Filtret i vår ”underback” skall normalt hantera detta. Men idag gick något fel. En kombination av omständigheter har lett till att det producerats en ovanligt stor mängd finfördelad skrot, som gått genom mäskkarets falskbotten och sedan dragits vidare med in i ”underback” (ett balanseringskärl med filter i) och där lyckats passera filtret och tryckts in i värmeväxlaren som skall kyla vörten. Följden blev att värmeväxlaren storknade och ströp flödet flera gånger. Värmeväxlaren fick monteras ner inte mindre än nio gånger, för att blåsas ren.

Frågan är nu vad som var orsaken – var det en alltför finfördelad maltkross med mycket fint skrot, en felplacerad del av falskbotten, eller en eller annan brist i filtret i ”underback”? Mängden skrot och dess grad av finfördelning antyder att problemet inte ligger i själva mäskkaret, utan i antingen maltkrossen eller malten självt. Maltkrossen har samma inställning som använts i flera månader för den nu aktuella batchen malt (tungt torvrökt, från Skottland). Maltkrosset var vid inspektion fullt normalt till utseendet, så genom eliminering av rimligha felkällor är vi därmed tillbaka till malten. Har vi fått en pall malt, eller bara ett antal säckar, som har en annan kornstorlek och/eller egenskaper än resten av batchen? Det skulle kunna förklara det plötsliga problemet. Betydande vaksamhet kommer att utövas i samband med morgondagens krossning av malt…

När man är verksam inom whiskyproduktion lär man sig något nytt varje dag. Ofta positivt och nyttigt, ibland mest irriterande – som idag. Morgondagen blir bättre!

You may also like...

1 Response

  1. Tommy skriver:

    ……”Betydande vaksamhet kommer att utövas i samband med morgondagens krossning av malt…”

    som resulterade i vad?……..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *