Silt!

”Silt”  är fint damm som kan orsaka dammexplosioner vid blandning med luft. Men det är också beteckningen på små krossfraktioner av malten som passerat genom falskbotten i mäskkaret. Och gör det det i för stor utsträckning, så kan det sälla till allmänt jävelskap – vilket skedde idag. Värmeväxlaren för kylning av vörten (den söta vätskan från mäskkaret) på dess väg till jäskaret, den satte igen kontinuerligt och fick monteras ner och blåsas ren fyra gånger. Normalt gör man bara det efter slutförd inmäskning.

Värmeväxlaren består av ett antal gångar som vindlar sig fram i krökar och rakor, varpå silten sätter sig i krökarna och mer eller mindre sakta stryper flödet.

Orsaken till siltproblem är ofta att krossen fördelar malten i för fina fraktioner. Så är dock inte fallet denna gång – samma batch malt, samma inställning på krossen, samma utseende på maltkrosset. Istället är den troliga orsaken till problemet att en av de åtta silplåtarna i falskbotten har ruckat lite på sig, med följd att en stor mängd maltkross helt enkelt passerar genom denna spricka i falskbotten och vidare in i värmeväxlaren. Principerna för att göra maltwhisky är rätt enkla – men som bekant bor hin håle själv i detaljerna, vilka också måste bli rätt…

Man skall dock notera att problemet med flödet inte har någon påverkan på kvalitet eller karaktär hos vört, mäsk eller sedan spriten. Det ställer bara krav på mer aktiv arbetsinsats.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *