Temperatur och andning

Inte sällan får vi frågor om fatlagringen och hur olika aspekter av mognaden går till. Inte konstigt – det är något av en alkemistisk utveckling i faten, med flera samverkande faktorer som inte är möjliga att helt skilja från varandra, när det gäller påverkan på whiskyns mognad. Idag, en kort titt på lagerhusets temperaturer och vad det gör för att påverka whiskyn.

Det finns temperaturkontrollerade lagerhus för whisky. Normalt håller man där en något högre genomsnittlig temperatur än i ett icke uppvärmt/kontrollerat lagerhus, men man låter fluktuationer äga rum. Det finns också lagringsmiljöer som håller en i princip konstant temperatur året runt, på grund av hur de är belägna.

Variationer i temperaturen påverkar sakta whiskyn inne i faten. När det blir kallare, så ökar densiteten hos whiskyn, den drar ihop sig i volym (men varje liter blir alltså tyngre). Motsatt när temperaturen ökar, så expanderar volymen eftersom densiteten minskar (varje liter blir lättare). Ett mycket tydligt exempel på detta är om man vintertid fyller ett fat helt upp, med en råsprit som är klart kall – på sommaren efter, så kan spriten mycket väl börja pressa sig ur fatet, eftersom volymen expanderar och fatets volym helt enkelt inte räcker till. Korken man slog i fungerar då också som något av en veke, som kan suga upp spriten och genom porerna eller i tygstycket runt korken leda spriten till utsidan. Man bör alltså inte fullt ut toppfylla ett fat, i alla fall inte med iskall råsprit. Efter något år eller två har dock så pass mycket dunstat från fatet att detta upphör att vara ett potentiellt problem; luft kan ju komprimeras, vilket dock inte vätskor kan på samma sätt.

Det här med att volymen i fatet expanderar och kontrakterar sig gör att de vätsketäta men icke gastäta faten också kommer att ”andas”. Den luftspalt som finns inne i fatet kommer alltså att helt eller delvis bytas ut mot ny luft från utsida. Detta gör att en del icke önskvärda ångor avgår och framför allt att nytt syre tillförs whiskyn på insidan. I motsatts till vad fallet är för vin, så är syre inte bara nödvändigt för spritens mognad, utan också – i lagom mängd – spritens vän, som bidrar till oxidation och vidareutveckling av komplexiteten i whiskyns karaktärer.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *