Transparens och whisky

Compass Box Whisky är en s.k. oberoende buteljerare baserad i London och som har gjort sig ett namn för såväl utmärkta whiskies – inköpta från andra men blendade i egen regi – som starka och ibland kontroversiella åsikter och uttalanden. Ett par av deras whiskies eller tolkningar därav har bannlysts från marknaden av den mäktiga SWA, Scotch Whisky Association – de stora grabbarnas ledningsorgan för whiskyindustrin (och bevakare av det gemensamma värde som termen ”Scotch” står för). Exempelvis fick Compass Box inte lägga till en lös stav av finaste fransk ek i sina fat för en sorts intern finish i fatet; lösningen blev dock den uppenbara, att byta ut en eller båda bottnarna i fatet mot samma typ av ek, vilket var fullt tillåtet.

Nu har Compass Box fått på tafsen för att de på en buteljering angav samtliga ingående fat med deras respektive ålder, dvs man angav hela receptet, med fullständig transparens. Problemet var dock – tydligen – att faten var av olika ålder och att endast det yngsta fatets ålder får anges för en whisky. Compass Box fick därför smäll på fingrarna för att de hade angett hela den buteljerade whiskyns uppbyggnad och ingående fats ursprung och ålder.

Regeln är tydlig: en whisky får åldersbestämmas bara till den ålder som den yngsta ingående whiskyn håller. Detta i motsats till hur subjektivt saker och ting tillåts gå till inom exempelvis Cognac, med sina mer eller mindre flexibla bokstavsbenämningar. Denna regel är vid första påseende bra, alldeles självklart bra. Man måste för övrigt inte heller ange någon ålder för whiskyn, vilket idag är vanligt förekommande för de s.k. ”NAS”-buteljeringarna (No Age Statement). Där är syftet oftast att söka dölja det faktum att en hel del av den whisky som ingår är klart yngre och därmed billigare än vad köparen skall tro.

Men är då en fullständig och tydlig transparens om 100 procent av innehållet något som bör vara förbjudet? Givetvis kan transparens som bara är partiell eller otydlig användas för att missleda konsumenten och det bör aldrig tillåtas. Men en ärlig och ren, fullständig transparens, borde inte det vara högst lovvärt?

Jovars, det tycker nu Compass Box och de har därför startat en kampanj på sin hemsida, vilken är rekommenderad läsning för alla som är intresserade av whisky och vill veta vad det är i glaset. Se mer på http://www.compassboxwhisky.com/transparency/

Vi på Smögen är för en begriplig och långt gången transparens avseende whiskyn som erbjuds på marknaden. Så är tyvärr oftast inte fallet och den absoluta merparten av buteljeringarna som finns idag, är mer eller mindre dolda, till hela eller delar av sitt innehåll. Oaktat att det kan finnas en del problem med transparens och stringens i terminologi etc, om det missbrukas i vilseledande syfte, så är en ärlig och fullständig transparens regelmässigt något som alltid skall gynna konsumenten, liksom den som producerar högkvalitativa produkter.

Det är på väg mer om det nu sagda, men för stunden så tycker vi alltså att en titt in på Compass Box och deras syn på saken är en god idé.

You may also like...

2 Responses

 1. Robert skriver:

  Pår, My take on it is that Compass Box have fallen foul of an unintended consequence of a law designed to protect the consumer. As you have indicated the regulation is designed to stop a blend of 99% 3 years old, 1% 25 years old being miss-leadingly marketed as a 25 years old, something no one wants. The question is how to police out the miss-leading age related marketing, whilst allowing the responsible marketing of multi vintage whiskies? Interestingly on your label for Primör you have indicated that the casks were filled between ‘September and November 2010’, a statement which would not be allowed on a bottle of Scotch. The Scotch Whisky Regulations may be designed to protect the consumer, but they also give an opportunity for distillers elsewhere, such as yourself, to innovate and fulfil a demand for detail from whisky drinkers. Cheers, Robert

  • Pär Caldenby skriver:

   Hi Robert,
   The problem is always to have an open and allowing system, when less serious players are able to abuse it for their own dark purposes. However, if there is a 100 percent transparency, there should not be a problem. But sure, who shall police the system? There are apparent problems, at least potentially.
   As regards our Smögen ”Primör”, it had not occurred to me that the description of september to november 2010 could fall foul of anything, as it would in both cases/months just state the same thing, that the whisky is a 3 yo. I know that I’ve seen descriptions such as ”spring 2000” and similar on Scotch, which states the same thing (september and november both being autumn months).
   But as I said, if there is true 100 percent transparency, there should not be a problem and the consumer can only benefit.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *