Craft Whisky Code – varför?

Vi har fått några frågor med anledning av att vi har tagit fram och lagt ut den nya Craft Whisky Code på hemsidan. Varför har vi gjort detta?

Om vi bortser ifrån att det finns de som inte vill att ”koden” skall finnas, eller i vart fall inte se ut alls som den gör, så är det grundläggande syftet tudelat – dels att skapa en mer naturlig och som regel bättre whisky, dels att skapa ökad klarhet kring hur man beskriver en viss whisky och därigenom samtidigt ökad förståelse hos konsumenterna för vad man får från oss. Eller får från andra, för det står varje whiskyproducent fritt att själv tillämpa koden, så länge det görs utan reservationer eller ändringar.

Koden innehåller några definitioner av vad som skall räknas som svensk whisky, utöver de krav som ställs för produktkategorin enligt gällande EU-rätt. Det handlar om att man inte skall använda tillsatta skumdämpare under bränningen av mäsken i mäskpannan, endast naturligt förekommande enzymer i malten, ingen kylfiltrering och ingen färgning med E150 vid buteljering.

Det skall också sägas att koden är tvingande, så ansluter man sig och anger detta som ett faktum, då skall den följas, i alla buteljeringar man gör. Detta har inte varit acceptabelt för alla, men det är ett grundläggande rekvisit (krav) för att ett regelverk som koden skall kunna få en positiv effekt och skapa ökad förståelse och klarhet för konsumenten.

Det till volymen mer omfattande regelverket handlar om att lägga fast en terminologi som är strikt, så att den som läser en etikett eller en text på hemsidan, eller någon annanstans, skall kunna lita på att vi med exempelvis angiven kornsort, fattyp eller nivå på rökighet menar en viss sak – och vi menar samma sak varje gång vi använder den aktuella termen. Detta skapar ökad klarhet och förståelse för konsumenten och det stävjar i relativt hög grad glidningar eller rent missvisande påståenden om vad whiskyn egentligen är, eller hur och på vad den har lagrats. Det tycker vi är bra. Man skall kunna lita på och till svensk whisky – och gärna all övrig whisky, även utanför rikets gränser!

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *