Principer för buteljeringar

Idag den 23 november 2017 släpptes vår just nu senaste buteljering, Smögen ”6/6” (6 yo från två fat av ny svensk ek), genom ett av Systembolagets s.k. webbsläpp. De 660 flaskorna som Systembolaget fick av de totalt 840 som blev från de två faten, de bokades upp på ungefär fem sekunder. Efterfrågan på våra whiskies är – trevligt nog! – mycket stark och därmed går det snabbt. Dessvärre innebär det att många som vill köpa en flaska inte kommer att hinna med att göra en bokning, eller helt enkelt inte har möjlighet att sitta vid en dator just kl 10:00 när Systembolaget öppnar bokningen av webbsläppen.

Vi har flera gånger fått såväl frågor som direkt kritik avseende att vi ”släpper så få flaskor”, vilket då leder till en typ av bristsituation. Vi beklagar absolut att de som verkligen vill ha våra whiskies/buteljeringar inte kommer åt dem – det är ju inte i längden en bra affärsmässig lösning – men vi vill här klargöra varför det blir såpass få flaskor.

Det hela beror på vår – d.v.s. min: Pär Caldenby – grundfilosofi om att Smögen bara skall stå för hög kvalitet och stor karaktär. Parat med det likaledes grundläggande faktum att de flesta fat och särskilt de av normal storlek (200 L och uppåt) behöver få ta sin tid på sig, så innebär det att det bland våra hundratals fat än så länge inte finns särskilt många fat som faktiskt är färdigmogna på ett sådant sätt att de kan få godkänt för buteljering. De är i stort sett alla på väg att bli riktigt bra, men de är alltså bara i ett fåtal fall där.

För dagens släpp, som fylldes i fat den 6 juni 2011 och buteljerades för några veckor sedan, så var det bara två av dryga halvdussinet fat av den typen (svensk ek, 225 L) som var helt redo för buteljering. De är fullstora fat, men tack vare att faten är gjorda av helt ny, svensk ek, så har dessa fat gjort något av en turboladdad mognadsresa. Deras systerfat med samma förutsättningar varken var eller är redo ännu – även om de kan tänkas vara det inom ett år eller så.

Skälen till att vi valt att göra på detta sätt och därmed begränsa de volymer vi kan släppa, liksom den omsättning vi kanske kunde ha haft, är att vi med icke helt liten tålmodighet och envishet bygger en långsiktig verksamhet som just skall grunda sig på ledorden kvalitet och kraft i våra whiskies. Bättre whiskies kommer i längden att vinna fler glada kunder bland er whiskyentusiaster, vilket vi alla tjänar på, på alla sätt. Tyvärr gör det dock att tillgängligheten är starkt begränsad i volym, liksom i tid, vid våra släpp i dagsläget.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *