Worm tubs

När undertecknad (Pär Caldenby) designade bränneriet Smögen (Whisky AB) 2009 så var önskemålet att bland annat ha så kallade kylspiraler (Eng. ”worm tubs” eller bara ”worms”), på svenska även kallade ”ormar” efter den form kylspiralen har i sitt stora vattenkar. Problemen var dock att dessa kostar klart mycket mer än de något mer moderna skalrörskondensorerna som är betydligt mindre, samt att det med ”worm tubs” inte hade varit möjligt att göra ett gravitationsbaserat system i bränneriet, utan diverse pumpar hade också krävts för att mata destillatet in i spritpannan respektive till ekfaten.

Så det blev av ekonomiska och systemmässiga krav en ganska ovanlig typ av skalrörskondensorer, som har varit horisontellt verkande, istället för den helt dominerande vertikalt verkande designen där de kondenserade ångorna från pannorna rinner ner längs stående kopparrör med kallvatten, till utloppet mot spritskåp och destillattankar. Att vi valde den typen av horisontell variant medgav också att vi genom flödning av delar av kondensorn kunde begränsa mängden kopparkontakt inne i kondensorskalet och således efterlikna den tyngre och mer kraftfulla råsprit som man kan prestera ur en ”worm tub”. Vilket också har blivit fallet – vår råsprit är kraftfull och samtidigt ren i tonen.

Så kvalitet och karaktär på den råsprit vi har producerat i snart åtta år har det inte varit något fel på. Men de horisontella skalrörskondensorerna i vår installation hade ett antal nackdelar. Främst bland dessa har varit att kylningen blev hastig (vilket var avsiktligt) men därigenom tyvärr också otillräcklig när vätskefas väl inträtt för ångorna, vilket i sin tur har krävt kompensation genom en mycket kraftig genomströmning av kylvatten; detta har varit en tekniskt olämplig lösning. Kondensorerna och även destillattankarna för lågvin och finkelsprit hamnade också högt upp, vilket har nödvändiggjort en hel del klättrande, något som efter åtta år känns klart mindre tilltalande. Därtill har det sett ut som något av ett skatbo av rör och ventiler på tre meters höjd från golvet.

För att åtgärda dessa nackdelar och skapa den processform som var avsedd i början av bränneriets designfas så har vi nu valt att investera i två nya ”worm tubs” från Forsyths i Skottland (som också byggt våra pannor). Installationen pågår under maj och juni, med tänkt produktionsstart i juli, om det inte är för varmt för en kontrollerad jäsning av mäsken.

Vi har redan fått ett antal nyfikna frågor med anledning av detta byte. För att stilla nyfikenheten kan vi därför ange följande:

  • Nej, tanken är inte att i grunden förändra karaktären på vår råsprit. Våra nya ”worm tubs” kommer att kunna köras på sådant sätt att vi KAN förändra karaktären, främst i tyngre riktning, men det är inte alls någon naturlag att så blir fallet och ambitionen är inte heller sådan. Kom också ihåg att skälet till våra horisontella och delvis flödade skalrörskondensorer var att efterlikna effekten av just ”worm tubs”.
  • Vi förväntar oss inte att det kommer att ta någon egentlig tid av inkörning att åstadkomma rätt karaktär på råspriten.
  • En kylspiral/”orm”/”worm (tub)” är en typ av kondensor som fungerar genom att de heta spritångorna från pannan leds in i en stor och successivt avsmalnande kopparspiral som är nedsänkt i ett stort kar av rostfritt stål med kallt, strömmande vatten, varvid ångorna kyls ner och når sin kondensationspunkt, för att därefter rinna nerför spiralen och ut, i riktning mot spritskåpet och uppsamlingstankarna för respektive destillat. Typen av kondensor och hur man kör dem kan ha betydande påverkan på karaktär och kvalitet på det destillat som produceras.
  • Man kan åstadkomma olika typer av effekter på destillatet, beroende på hur långsamt eller hårt man kör pannorna, liksom också hur man kör/kyler kondensorerna. Med en ”worm tub” med sin mycket stora volym kylvatten har man ett brett register att spela på i det avseendet.
  • För vår storlek på pannor, vilka givetvis måste ha till storlek och effekt anpassade kondensorer, så är ”worm tubs” 4-5 gånger mer kostsamma än de vanliga skalrörskondensorerna. Tomvikten är också nästan lika stor som själva pannorna, på kring ett ton per styck.
  • Placeringen av våra båda nya ”worm tubs” är inne i brännerirummet, mellan de båda pannorna.
  • Ja, båda våra pannor får nya ”worm tubs”.
  • Mäskpannans gamla kondensor bar tydliga spår av slitage efter att ha använts i knappt åtta års tid. Spritpannans kondensor verkade däremot inte märkbart sliten.
  • Det är inte ett enskilt gammalt bränneri som har inspirerat till önskan att ha ”worm tubs” som kondensorer, utan kunskapen om hur de arbetar i processen och vad man kan göra med dem. Men man kan nämna några namn på brännerier som har eller har haft ”worm tubs” och söka lite inspiration: Brora, Rosebank, Springbank, Talisker…liksom nya Ardnahoe på Islay.

You may also like...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *