Batchade buteljeringar (mer än ett fat)

Primör – vårt första släpp, buteljerat i november 2013, från åtta stycken quarter casks (nr 14-21/2010) av
hårt rostad, ny fransk ek från Allierskogen, samt en ex Bordeaux barrique (5/2010), också av fransk ek.
Det blev 2177 flaskor totalt, vid en styrka om 63,7 %, plus några dussin vid 58 % för den norska
marknaden (där max tillåten styrka är 60 %). Systembolaget släppte 1600 flaskor i mars 2014. Kraftfull och
djup, med tydlig destillatkaraktär baserad på maltighet och torvrök, samt en påfallande långt gången
mognad tack vare stark fatpåverkan.

Sherry Project 1:1 – serien ”Sherry Project 1” baserades på totalt 15 stycken quarter casks av hårt rostad
europeisk ek, samtliga fyllda i juli 2011 men buteljerade i fyra olika släpp, där de tre första är Sherry
finishes – i Oloroso Sherry butts om 500 L volym – av olika längd och det fjärde är fulltidslagrat i sina
Oloroso Sherry quarter casks. I maj 2014 fylldes tre olika Sherry butts med den mognande spriten från
vardera fyra, fyra och tre quarter casks, för att ge olika tydliga intryck av sherryfat på tre olika släpp. ”1:1”
fick en finish om fyra månader, vilket gav tydlig påverkan med fruktighet och viss vanilj från den
amerikanska viteken i de stora sherryfaten. På grund av läckage och låg fyllnadsstyrka blev de 932
flaskorna av 1:1 (fat nr 32-35/2011) endast 51,8 % stark men tog igen det med sin kraftfulla och aningen
oborstade karaktär, som tar plats. Släpptes på Systembolaget i november 2014 och sålde slut på dagen.

Sherry Project 1:2 – det andra släppet i serien ”Sherry Project 1” fick en finishperiod om åtta månader på
sin Sherry butt, vilket gav ”1:2” en mer markerad sherryfatspåverkan, med de typiska inslagen av citrusskal
och nötighet samt en något mer polerad karaktär än sin föregångare. Baserad på fyra quarter casks (fat nr
28, 30, 31, 39/2011) gav det 959 flaskor. Styrkan var 57,2 % och den släpptes på Systembolaget i mars
2015, där den sålde slut inom någon minut.

Sherry Project 1:3 – tredje släppet i serien ”Sherry Project 1” nådde precis över fyra års ålder på fat innan
den buteljerades tidigt i augusti 2015, vid 53,7 % styrka, efter att de tre quarter casks (fat nr 36-38/2011)
hade fått 14 månaders finishperiod på sin Sherry butt. Den längre tiden på sherryfatet gav ”1:3” en
kraftfull men väldigt väl balanserad karaktär med bra djup, bibehållen grund av maltkross och torvrök
samt tydliga inslag såväl av muskot och nejlika från de små quarter casks av europeisk ek, som av
apelsinskal, valnötter, vanilj och mandel från sherryfatet. Släpptes av Systembolaget i oktober 2015 och de
den vägen släppta 540 flaskorna sålde slut på ca en sekund. Totalt blev det 666 flaskor.

Sherry Project 1:4 – fjärde och sista släppet i serien ”Sherry Project 1” buteljerades dagen efter ”1:3” i
augusti 2015 och är även den fyra år gammal samt 55,7 % stark. Den låg hela sin lagringstid om fyra år på
Sherry quarter casks (fat nr 25-27, 29/2011), av europeisk ek. Detta har gett en mycket tydligt markerad
karaktär av Sherry och fat; mycket kraftfull whisky med stort djup och toner främst av krossad torvrökt
malt, muskot, svartpeppar, apelsinskal och mandel. Släpptes av Systembolaget i november 2015 och de
den vägen släppta 640 flaskorna sålde slut inom ett par minuter. Total blev det 909 flaskor.

French Quarter – fem stycken helt nya, hårt rostade quarter casks (fat nr 3-7/2012) av europeisk skogsek
från Allierskogen i Frankrike, bundna i Cognac, fyllda med vår råsprit i januari 2012 och buteljerade i mars
2016 gav 975 flaskor vid 61,1 % styrka. Den fick sitt namn som en hyllning till alla de små (120 L) quarter
casks av just fransk ek som vi har använt till nästan alla de första buteljeringarna som släppts. I princip är
detta en version av Primör som har fått ytterligare ett års lagring på faten och, som en följd därav, är mer
avrundad med mer frukttoner, tydligare men mindre kryddig ek, med en påtaglig avrundning – men basen
är oförändrat den av krossade, torvrökta maltkorn. Släpptes via Systembolaget i april 2016 och sålde slut
inom ett par minuter.