Besök

Besökare är välkomna under de besökstider som gäller för respektive säsong. För besök och visning tas en avgift ut. Vi kan som producerande livsmedelsföretag inte ta emot besökare utanför angivna besökstider eller utan särskild överenskommelse. Vid större sällskap bör besöket föranmälas.

Whiskyskola kommer att erbjudas för entusiaster som vill lär sig mer om produktionen av maltwhisky, på plats i Smögen Whiskys anläggning. Kontakta gärna bolaget för mer information!

Smögen Whisky har en blog på hemsidan, där löpande nyheter och notiser av olika slag läggs upp. Ta gärna del av denna, eller vårt nyhetsbrev. Kommunikationen med Smögen Whisky sker via hemsida och e-post.