Category: Irland

Cooley 13 yo

Det är inte så ofta som man får chans att prova en irländsk single malt och särskilt inte från ett enstaka fat. Tack vare byte av prover (tack igen, Hasse!) har nu emellertid möjligheten...