Category: Produktion

Silt!

”Silt”  är fint damm som kan orsaka dammexplosioner vid blandning med luft. Men det är också beteckningen på små krossfraktioner av malten som passerat genom falskbotten i mäskkaret. Och gör det det i för...

Slutet kylvattensystem

Efter en längre tids väntan på delar och därefter inkörning, så har vi nu tagit i drift ett – vad vi förstår – mer eller mindre världsunikt slutet system för kylvatten. I princip så...

Tidens tand…

Obönhörligen gnager den, tidens tand. Så också här på bränneriet. Värmeelementen till mäskpannan har tappat i effektivitet den senaste tiden och kommer att bytas ut under våren. Detta p.g.a. påväxt som bränt fast på...

Kylfiltrering

Kylfiltrering, på engelska ”chill filtration” eller ”chill filtering”, innebär i whiskysammanhang att man kyler ner whiskyn i blandningskärlet och pressar den genom ett eller flera mycket fina filter. Det som händer är att kylan...

Traditional practice

Ännu en av de frågor som önskats – eller i alla fall initierats – av Er som läsare av denna blogg. Det gäller nu frågan om ”Traditional practice”. Detta är en potentiellt vittomfattande fråga...

Påverkan av olika råvaror?

I serien om blogginlägg baserade på frågor från er, kära läsare, har vi nu kommit till frågan huruvida olika vatten och olika kornsorter har någon påverkan på slutresultatet. Vad gäller vatten skall det alltid...

Förslutningstyp

En fråga som vi fick när vi bad er, kära bloggläsare, att önska ämnen för blogginlägg, var vilken typ av förslutning som är att föredra – kork eller skruvkork? För maltwhisky är en ”Cork...

Lagringsförhållanden, påverkan

I vår serie med ämnen som nämnts av Er läsare av bloggen, så har vi nu kommit till en fråga som nog har nämnts tidigare, men som ändå är av stort intresse, nämligen frågan...

Off notes

Ännu en bra fråga som kom upp när vi bad om ämnen att behandla på bloggen var: ”Off notes, är det en fråga om subjektiv smak, eller finns det objektiva kriterier?” En ”off note”...